Podkarpackie Zawody

Kierunki kształcenia

Szkoła jest publiczną policealną szkołą zawodową, która kształci młodzież i dorosłych w systemie dziennym zaocznym i stacjonarnym.

Nauka na wszystkich formach dziennych, stacjonarnych, zaocznych i kursach kwalifikacyjnych jest nieodpłatna!!!

FORMY DZIENNE: FORMY ZAOCZNE: FORMY STACJONARNE: ZAWODOWE KURSY KWALIFIKACYJNE:
Technik farmaceutyczny
2 letni cykl kształcenia
Opiekunka środowiskowa
roczny cykl kształcenia
Technik sterylizacji medycznej
roczny cykl kształcenia
Asystent osoby niepełnosprawnej
roczny cykl kształcenia
Technik masażysta
2 letni cykl kształcenia
Opiekun w domu pomocy społecznej
2 letni cykl kształcenia
Opiekunka dziecięca
2 letni cykl kształcenia
Terapeuta zajęciowy
2 letni cykl kształcenia
Opiekun medyczny
roczny cykl kształcenia

 Asystentka stomatologiczna 

roczny cykl kształcenia 

 
  Technik usług kosmetycznych
2 letni cykl kształcenia
Opiekun osoby starszej
2 letni cykl kształcenia
   
     

Poprawiony (wtorek, 14 kwietnia 2020 14:22)

 

Technik sterylizacji medycznej

Zawód : Technik Sterylizacji Medycznej 321104
To nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.
Czas kształcenia: 1 rok (2 semestry).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
• przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
• przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji,
• prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Organizacja kształcenia

  • forma zaoczna 
  • możliwość dostosowania czasu realizacji zajęć do potrzeb słuchaczy
    dla osób pracujących istnieje możliwość organizacji zajęć praktycznych w miejscu zatrudnienia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:
• etap pisemny,
• etap praktyczny.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Miejsca pracy:
• centralne sterylizatornie publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia,
• pracownie endoskopowe,
• gabinety stomatologiczne,
• pracownie mikrobiologi

Poprawiony (poniedziałek, 27 września 2021 08:40)

 

Opiekun osoby starszej

Poprawiony (piątek, 24 stycznia 2020 11:06)

Więcej…

 

Opiekunka dziecięca

 

Poprawiony (poniedziałek, 27 września 2021 08:42)

Więcej…

 

Technik usług kosmetycznych

 

Poprawiony (poniedziałek, 27 września 2021 08:44)

Więcej…

 

Technik farmaceutyczny

 

Poprawiony (poniedziałek, 27 września 2021 08:44)

Więcej…

 

Technik masażysta

 

Poprawiony (czwartek, 30 września 2021 11:00)

Więcej…

 

Opiekun medyczny

 

Poprawiony (poniedziałek, 27 września 2021 07:42)

Więcej…

 

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

Poprawiony (piątek, 24 stycznia 2020 11:11)

Więcej…

 
Więcej artykułów…
Powiaty