Podkarpackie Wizja i misja

Wizja i misja

 

WIZJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą kształcącą nowoczesnymi metodami nauczania. Nasi słuchacze i absolwenci odnoszą znaczące sukcesy, pełnią ważne i odpowiedzialne role zawodowe i społeczne.

W naszych działaniach edukacyjnych istotną rolę odgrywa współpraca z instytucjami samorządu terytorialnego, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

MISJA SZKOŁY

Podstawą naszego działania jest przygotowanie słuchaczy do profesjonalnego pełnienia funkcji zawodowych i ról społecznych poprzez kształcenie ich według najlepszych programów i wzorów. Dążymy do stworzenia najlepszej szkoły ze względu na poziom i jakość kształcenia.

1) Wyróżniamy się postawą i zaangażowaniem jakie wkładamy w każde podejmowane działanie i każdą decyzję dotyczącą szkoły. Jesteśmy dumni z tego, co robimy i kim jesteśmy dla siebie i drugiego człowieka.

2) Najwyższą wartość stanowią dla nas słuchacze i pracownicy szkoły. Dlatego:

a. Troszczymy się o każdego słuchacza i wspieramy go w jego rozwoju jako indywidualną i niepowtarzalną jednostkę.

b. Cenimy każdego nauczyciela jako indywidualność i wysokiej klasy pedagoga.

c. System komunikowania się w szkole cechuje otwartość, uczciwość i udzielanie wsparcia.

d. Wzajemne stosunki oparte są na zrozumieniu i szacunku.

e. Stwarzamy każdemu pracownikowi możliwość rozwoju zawodowego i poczucie satysfakcji z wykonywanej pracy.

3) Nasze postawy wytyczają kierunki działań:

a. Nauczyciele i słuchacze stanowią o potencjale intelektualnym szkoły.

b. Priorytetem w naszych działaniach jest doskonała współpraca pomiędzy nauczycielami i słuchaczami prowadząca do najwyższej jakości kształcenia i efektywności nauczania.

4) Efektem wspólnych wysiłków całej społeczności szkoły będzie zadowolenie, satysfakcja oraz prestiż szkoły w środowisku, ze względu na profesjonalne przygotowanie zawodowe naszych absolwentów.

 

 

Poprawiony (czwartek, 27 maja 2021 12:26)

 
Powiaty