Podkarpackie Technik sterylizacji medycznej

Technik sterylizacji medycznej

Zawód : Technik Sterylizacji Medycznej 321104
To nowy zawód medyczny, który powstał w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia.
Czas kształcenia: 1 rok (2 semestry).

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• kwalifikowanie sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji,
• przeprowadzanie mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń,
• przeprowadzanie kontroli procesów dekontaminacji,
• prowadzenie dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

Organizacja kształcenia

  • forma zaoczna 
  • możliwość dostosowania czasu realizacji zajęć do potrzeb słuchaczy
    dla osób pracujących istnieje możliwość organizacji zajęć praktycznych w miejscu zatrudnienia

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:
• etap pisemny,
• etap praktyczny.
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Miejsca pracy:
• centralne sterylizatornie publicznych i niepublicznych zakładów ochrony zdrowia,
• pracownie endoskopowe,
• gabinety stomatologiczne,
• pracownie mikrobiologi

Poprawiony (poniedziałek, 27 września 2021 08:40)

 
Powiaty