Podkarpackie Technik masażysta

Technik masażysta

 

Zawód: Technik Masażysta 325402

Czas kształcenia: 2 lata

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik masażysta jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania masażu medycznego;
 • wykonywania masażu sportowego;
 • wykonywania masażu kosmetycznego i profilaktycznego;
 • prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:
etap pisemny,
etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły oraz certyfikat zawodowy wraz z europassem w języku polskim i angielkskim 

Miejsca pracy:

 • zespoły rehabilitacyjne szpitali i klinik,
 • zespoły rehabilitacyjne (gabinety) lecznictwa uzdrowiskowego,
 • zespoły rehabilitacyjne (gabinety) w przychodniach,
 • zespoły rehabilitacyjne zakładów pracy chronionej,
 • zespoły rehabilitacyjne turnusów rehabilitacyjnych,
 • gabinety odnowy biologicznej,
 • gabinety kosmetyczne,
 • kluby sportowe.

Poprawiony (czwartek, 30 września 2021 11:00)

 
Powiaty