Statut Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu

STATUT

Medyczno-Społecznego Centrum

Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Przemyślu