Podkarpackie Status prawny

Status Prawny


Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu jest publiczną policealną szkołą zawodową.

Organem prowadzącym Szkołę jest Samorząd Województwa Podkarpackiego.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty.

Szkoła jest wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
Podstawą działalności Cenrum jest Uchwała nr XLIV/901/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 31 marca 2014r. w sprawie utworzenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształacenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

Poprawiony (poniedziałek, 25 sierpnia 2014 12:19)

 
Powiaty