Podkarpackie Procedury Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy

 

 

 1. Podstawa prawna
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie(Dz.U. 2019 poz. 1707)

 2. Wymagane dokumenty
  • Deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego.
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Kierownik Szkolenia Praktycznego.
 4. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
  • Kierownik Szkolenia Praktycznego.
 5. Termin załatwienia sprawy
 6. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy

 

Poprawiony (poniedziałek, 27 września 2021 08:47)

 
Powiaty