Podkarpackie Procedury Rekrutacja

Rekrutacja

 

 

 1. Podstawa prawna
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2004 nr 26 poz. 232).
 2. Wymagane dokumenty
  • podanie o przyjęcie do Szkoły (druk podania do pobrania w Sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej);
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale (duplikat lub odpis wydany przez szkołę);
  • 2 fotografie;
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie do pobrania w Sekretariacie szkoły);
 3. Miejsce złożenia dokumentów
  • Sekretariat Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu ul. Słowackiego 85.
 4. Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy
  • Dyrektor szkoły.
 5. Termin załatwienia sprawy
  • Szczegółowa informacja zawarta w regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej szkoły (www.medyk-przemysl.pl) lub w sekretariacie szkoły.
 6. Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy
  • Szczegółowa informacja zawarta w regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej szkoły (www.medyk-przemysl.pl) lub w sekretariacie szkoły.

 

Poprawiony (niedziela, 20 sierpnia 2017 13:35)

 
Powiaty