Podkarpackie Opiekun medyczny

Opiekun medyczny

 

Zawód: Opiekun Medyczny 532102

Czas kształcenia: 1,5 roku (tryb stacjonarny)

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej
i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,

-świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
-współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
-wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań
laboratoryjnych,
-wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie
SOS 3D – metoda Hoppe,
-wykonywania wybranych czynności medycznych
– w podmiotach leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w środowisku domowym.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:

  • etap pisemny,
  • etap praktyczny.

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły i dyplom po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Miejsca pracy:

  • stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej,
  • szpitale opieki długoterminowej,
  • zakłady opiekuńczo-lecznicze,
  • zakłady pielęgniarsko-lecznicze, placówki pomocy społecznej.

Poprawiony (poniedziałek, 27 września 2021 07:42)

 
Powiaty