Podkarpackie Inwestycje

Rozbudowa i modernizacja budynku Szkoły

Inwestujemy w rozwój województwa podkarpackiego
Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 listopada 2009r. zatwierdził do realizacji projekt "Rozbudowa i modernizacja budynku Medycznej Szkoły Policealnej w Przemyślu" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach Osi Priorytetowej 5 "Infrastruktura publiczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. (zobacz uchwałę).

Do projektu został włączony przeprowadzony w 2008 remont elewacji budynku szkoły przy ul. Słowackiego 85.


W ramach rozbudowy od 15 kwietnia 2010r. do 30 czerwca 2011 roku na terenie dawnego boiska szkolnego znajdującego się obok budynku przy ul. Słowackiego 85 prowadzona była inwestycja, w efekcie której oddana została do użytku nowa sala gimnastyczna posiadająca boisko o wymiarach 20 na 37 metrów, widownię na 108 miejsc siedzących, zaplecze socjalne oraz dodatkowe pracownie dydaktyczne. Sala połączona jest przewiązką z istniejącym budynkiem szkoły. Cały kompleks szkolny otrzymał nowe, niezależne, przyłącza wodociągowe, energetyczne i gazowe oraz własną kotłownię gazową. Całości inwestycji dopełnia zagospodarowanie otoczenia szkoły z remontem zabytkowego muru oporowego, parkingiem i ogrodzeniem terenu. Całkowita wartość projektu obejmującego remont elewacji oraz budowę sali gimnastycznej wyniosła 5.268.488,81 zł. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 3.352.911,32 zł.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013.
zobacz zdjęcia

Poprawiony (poniedziałek, 27 września 2021 08:17)

 
Powiaty