Podkarpackie Ewidencje i rejestry

Ewidencje i rejestry

Szkoła prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

 • Ewidencja pism przychodzących i wychodzących.
 • Ewidencja wypadków uczniów wynikająca z ubezpieczeń NW uczniów.
 • Ewidencja wypadków w pracy.
 • Ewidencja wypadków z pracy i do pracy.
 • Główna księga ewidencyjna uczniów.
 • Księga druków ścisłego zarachowania.
 • Księgi inwentarzowe.
 • Rejestr chorób zawodowych.
 • Rejestr legitymacji ubezpieczeniowych.
 • Rejestr pracowników.
 • Rejestr rozchodowanych znaczków.
 • Rejestr świadectw ukończenia szkoły.
 • Rejestr wydanych dyplomów.
 • Rejestr wydanych indeksów.
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
 • Księga zastępstw.

Forma rejestrów: pisemna
Osoby dysponujące: Sekretarka, Główny księgowy, Specjalista ds. osobowych, Kierownik szkolenia praktycznego,

Poprawiony (poniedziałek, 10 lipca 2017 19:41)

 
Powiaty