Podkarpackie Asystentka stomatologiczna Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna

Zawód: Asystentka stomatologiczna 

Czas kształcenia: 1 rok

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
• przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
• asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
• przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
• wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.


Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie składa się z dwóch etapów:
• etap pisemny,
• etap praktyczny.


Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, certyfikat zawodowy po zdaniu egzamu zawodowego oraz  Europass-suplement do dyplomu w jezyku polskim i angielskim.


Miejsca pracy:
• wszelkiego typu poradnie stomatologiczne
• gabinety stomatologiczne publicznych zakładów opieki zdrowotnej
• prywatne gabinety stomatologiczne
• kliniki i poradnie dentystyczne
• oddziały chirurgii szczękowej
• zespoły implantologiczne

 
Powiaty