Podkarpackie Asystent osoby niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej

 

Zawód: Asystent osoby niepełnosprawnej 341201

Nauka trwa 2 semestry w trybie zaocznym i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Zajęcia edukacyjne odbywają się co drugi tydzień w piątki i soboty.

Zapotrzebowanie społeczne na usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne stale wzrasta. Rośnie też rola specjalistów zatrudnionych w zakładach opiekuńczych. Absolwenci mogą pracować w domach pomocy społecznej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i zakładach opiekuńczo-leczniczych, a także w hospicjach i zakładach opieki terminalnej. Rośnie też zapotrzebowanie na świadczenie usług pielęgnacyjnych na prywatne zlecenia osób nie będących w stanie zapewnić właściwej opieki niepełnosprawnym, przewlekle chorym członkom swoich rodzin.

Asystent osoby niepełnosprawnej jest pracownikiem pierwszego kontaktu, towarzyszy cały czas pacjentowi (podopiecznemu), oraz podejmuje profesjonalne zadania mające na celu rozwiązywanie powstających problemów, związanych ze stanem zdrowia psychicznego i fizycznego podopiecznego.

Program kształcenia przygotowuje absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • towarzyszenia osobie niepełnosprawnej w pełnieniu ról społecznych i zawodowych;
  • uczestniczenia w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów społecznych osoby niepełnosprawnej;
  • współdziałania z pracownikiem socjalnym oraz innymi specjalistami w podnoszeniu jakości życia osoby niepełnosprawnej;
  • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z usług medycznych i rehabilitacyjnych oraz możliwości przekwalifikowania zawodowego;
  • udzielania pomocy w nawiązywaniu kontaktów społecznych i organizowaniu czasu wolnego;
  • rzecznictwa na rzecz osoby niepełnosprawnej;
  • wykonywania podstawowych zabiegów higienicznych i czynności pielęgnacyjnych.

Poprawiony (piątek, 24 stycznia 2020 11:11)

 
Powiaty